Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton, Kerületiház utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Helytörténeti Múzeumában a rábízott gyűjtemények gondozása, feldolgozása, az intézménnyel kapcsolatos pályázatok előkészítése, lebonyolítása, kommunikációs és reklámfeladatok. Muzeológusként a település és a térség tudományos feltárása, kutatása, történeti tárgyi és dokumentum-anyagának gyűjtése, feldolgozása. A Helytörténeti Múzeum gyűjteményeinek gyarapítása, digitalizálási feladatok, tudományos igényű és ismeretterjesztő publikálás, kiadványszerkesztés, tudományos konferenciák szervezésre. A kiállítás rendezésében való részvétel, a múzeumpedagógus kolléga segítése, rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, néprajz vagy történelem szak,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés

        Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

        Kiváló szintű csapatban való együttműködés készsége

        kreativitás

        rugalmasság

        Jó szintű megbízható, problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70/519-7132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (5440 Kunszentmárton, Kerületiház utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132/2018 , valamint a munkakör megnevezését: muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (5440 Kunszentmárton, Kerületház út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132/2018, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.