Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) a múzeum gyűjteményében található műtárgyak történeti és esztétikai értékének megőrzése, élettartamának meghosszabbítása a megelőző műtárgyvédelmi követelmények betartásával; b) gondoskodik a múzeum műtárgyállományának védelméről, a műtárgyak csomagolásáról, valamint a műtárgyállomány szakszerű raktározásáról. c) a műtárgyraktárak és kiállítóterek műtárgyvédelmi szempontú felügyelete: a műtárgykörnyezeti értékek mérése és kontrollálása; a lehetséges károsító tényezők felderítése; javaslattétel a károsodások megelőzésére, a műtárgyak védelmére; d) részvétel a beérkező gyűjteményi és időszaki kiállítások műtárgyainak nyilvántartásában, adatok felvételében, fotódokumentáció és az adminisztráció elkészítésében; e) részvétel a műtárgykörnyezet fejlesztésében, a raktárak körülményeinek folyamatos karbantartásában, a megelőző műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelően; f) műtárgykölcsönzés során javaslattétel a tárgyak megfelelő csomagolására, szállítására; g) szakmai projektek menedzselése; a projektre vonatkozó éves költségvetés készítése, havi frissítése; a szerződések és megrendelések, valamint más kötelezettségvállalási tervezetek a szabályzatoknak és igazgatói, gazdasági igazgatói utasításoknak

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, művészettörténész/restaurátor,

        múzeumi gyűjtemény-és raktárkezelő gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképesítés (OKJ-s),

Elvárt kompetenciák:

        Pontosság, megbízhatóság, nagyfokú önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A képesítést igazoló okiratok/bizonyítványok másolata

        A személyes adatokat tartalmazó szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20180412 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20180412, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.