Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Könyvtári Főosztály

Múzeumi könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári feldolgozómunka (állományba vétel, bibliográfiai leírás készítése, tartalmi feltárás, katalógusépítés, könyvek szerelése, számlakezelés, statisztika készítése). Állományellenőrzés, rekatalogizálás, revízió. Kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés, adatbázisokban való keresés. Részvétel szakmai kiadványok készítésében. Olvasószolgálat, szaktájékoztatás (személyesen, telefonon, levélben, elektronikus levélben, Libinfo).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Főiskolai vagy egyetemi szintű könyvtárosi vagy informatikus könyvtárosi diploma. Angol vagy német vagy francia nyelvből társalgási szintű nyelvtudás. Huntéka vagy más integrált könyvtári rendszer beható ismerete. Irodai és internetes alkalmazások (MS Office) felhasználói szintű ismerete. Megbízhatóság, önálló, precíz munkavégzés, jó kommunikációs készség, rendszerező készség. Tájékozódási készség a magyar és a nemzetközi művészettörténeti irodalomban.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Művészeti vagy művészettörténeti tanulmányok. Több idegennyelv ismerete. Legalább 1 éves szakkönyvtári munkatapasztalat. Feldolgozói munkatapasztalat a Huntéka rendszerben. Művészettörténeti tájékozottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Minimális bruttó bérigény. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-19/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-19/2018/25, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2018. április 15.

        www.mng.hu - 2018. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.