Budapest Főváros, XVIII., Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tomory Lajos Múzeum
Múzeum

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.szeptember 01.-2023. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti ellátása, takarékos gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        angol, olasz, német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Vezetői program, szakmai önélterajz, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhessék, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló hiteles okiratok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 296-1300*1432 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros, XVIII., Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/134/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros, XVIII., Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/134/2018, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumvezető.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályi előírás alapján, bizottság, képviselő-testület

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        kerületi honlap - 2018. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.