Érdi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

gépészmérnök tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Ercsi Érd, út 8. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gépész műszaki tantárgyak tanítása szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, tanári képesítés,

        erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai életrajz, képzettségeket igazoló dokumentumok szkennelve, erkölcsi bizonyítvány megküldése (pozitív elbírálás esetén megküldendő az iskola részére) A pályázathoz kérjük mellékelni a nyilatkozat, amelyben beleegyeznek az adatok harmadik fél részére történő kiadásához!

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2000/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gépészmérnök tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2000/2018, valamint a munkakör megnevezését: gépészmérnök tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat szakmai értékelését követően személyes elbeszélgetés. A képzettséget tanúsító okiratok ellenőrzése.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.koskarolyszki.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.