Békés Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Kormányhivatal
Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához

Járási vezető védőnő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Kossuth utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 34.2. pont szerint – Járási vezető védőnői és szakfelügyelő védőnői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A területi- és iskolai védőnők munkájának szakmai felügyelete és ellenőrzése a szakterület tevékenységét érintő jogszabályokban, szakmai- és módszertani ajánlásokban foglaltaknak megfelelően. A védőnői tevékenységgel kapcsolatos adatok gyűjtése, elemzések és jelentések készítése. Munkaértekezletek megtartása, aktív közreműködés a területi ellátás kialakításában, a közérdekű és szakmai információk közlésében és az egészségnevelésben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 34.2. pontja szerint: felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban szerzett védőnői szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény,

        A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 77. §-a alapján hozzájárulás a védett állományi körbe való soroláshoz és megbízhatósági vizsgálathoz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        "B" kategóriás vezetői engedély

        Közigazgatási gyakorlat

        Közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga

        Tartalékos katonai szolgálat vállalása és teljesítése

        Öt év védőnői vagy szakfelügyelő védőnői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság,

        Felelősségvállalás,

        Problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség,

        Együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség,

        Pontosság,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal,

        Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány,

        Szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,

        Nyelvismeretet igazoló oklevél másolata,

        Motivációs levél,

        Nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 66/463-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/05/958-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Járási vezető védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/05/958-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: Járási vezető védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton humanpolitika@bekes.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Az állami szolgálati jogviszony időtartama határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A pályázatokat postai úton, valamint elektronikus úton is szükséges megküldeni. A munkavégzés helye: a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (5700 Gyula, Kossuth u. 2.) illetékességi területe.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.