Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2740 Abony, Kálvin utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely pénzügyi feladatainak ellátása: Házipénztár kezelése, előlegfelvételek-elszámolások intézése, számlázással és számlabefogadással kapcsolatos teendők ellátása, statisztikai kimutatások készítése, kapcsolattartás a művelődési ház pénzügyi partnereivel, készletkezelés, leltározás-selejtezés ügyintézése, pályázatok ügyintézése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy középfokú iskolai és mérlegképes könyvelői végzettség,

        Pénzügyi szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő végzettség,

        KIRA rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Gyors, precíz önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz és motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 53/360-075 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely címére történő megküldésével (2740 Abony, Kálvin utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 414/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely címére történő megküldésével (2740 Abony, Kálvin János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 414/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.abony.hu - 2018. április 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.