Kecskeméti Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kecskeméti Szakképzési Centrum

munkaügyi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével járó feladatok önálló ellátása. A KIRA rendszerben kinevezés, átsorolás, jogviszony megszüntetés dokumentumainak elkészítése, a MÁK részére szükséges iratok megküldése. Távollétek adminisztrációja: szabadság megállapítása, nyilvántartása,. Adatszolgáltatásokban való részvétel. Nyugdíjazással kapcsolatos teendők. Állománytábla havonkénti frissítése, munkaügyi nyilvántartások vezetése. A munkaügyi ügyintézők munkájának koordinálása, a munka-személyügyet érintő jogszabályok folyamatos követése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, bér- és munkaügyi szakirányú képzettség,

        KIRA rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési intézményben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

        • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 239-8/2018. , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 239-8/2018., valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.