Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Jogi Osztály

Közbeszerzési asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megrendelők, szerződések közbeszerzési szempontú vizsgálata, nyilvántartása. Központosított közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok elvégzése. Beszerzések során közreműködés (árajánlatkérés). Adatszolgáltatások teljesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Középfokú iskolai végzettség. Közbeszerzési területen szerzett szakképesítés (OKJ). Minimum 1 év közbeszerzési területen szerzett tapasztalat. Pontosság, szorgalom, csapatmunka, jó adminisztrációs és kommunikációs készség. MS Office (Word, Excel, Power Point) felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú iskolai végzettség. Angol nyelvismeret. Informatikai területen szerzett tapasztalat. Számítógépes ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Minimális bruttó bérigény. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-21/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-21/2018/25, valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2018. május 6.

        www.mng.hu - 2018. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.