Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

múzeumi informatikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Fő utca 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelősséget vállal az intézmény szabályszerű informatikai működéséért. A múzeum informatikai szabályzatának elkészítése. A 60 munkaállomásból álló számítógépes hálózat menedzselése. Adatbázisok archiválása, vírusvédelem. Kiemelt feladat: weblap-szerkesztés és -működtetés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Weblap-szerkesztési és üzemeltetési ismeretek, gyakorlat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Precíz, önálló munkavégzés, megbízhatóság ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata alkalmazás esetén, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/288-4650 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157-0/2018/2 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi informatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157-0/2018/2, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi informatikus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Fő utca 101. 1 em. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A múzeumvezetéséből és a fenntartó képviselőjéből álló bíráló bizottság hallgatja meg a jelentkezőket.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.smmi.hu - 2018. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.smmi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.