Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állattenyésztési Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kötelezettségvállalások rögzítése, felülvizsgálata, számlák rögzítése az EOS rendszerben, főkönyvi egyeztetés, tárgyi eszköz modul kezelése, tárgyi eszköz egyeztetése a főkönyvi könyveléssel, negyedéves készletmozgások egyeztetése, könyvelése, negyedéves leltár elkészítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        EOS rendszer ismerete

        költségvetési könyvelésben való jártasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0670/9022-065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/1769-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent -Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/1769-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        NAIK honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a naik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.