Enyingi Szirombontogató Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Enyingi Szirombontogató Óvoda

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8130 Enying, Vas Gereben utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/306659530 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Enyingi Szirombontogató Óvoda címére történő megküldésével (8130 Enying, Vas Gereben utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 72-4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Enyingi Szirombontogató Óvoda címére történő megküldésével (8130 Enying, Vas Gereben utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 72-4/2018, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8130 Enying, Vas Gereben utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szirombontogato.hu

        www.enying.eu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.