Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum

Kommunikációs munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az online kommunkáció admin feladatait. Elkészíti a sajtó anyagokat, PR cikkeket, kommunikációs kiadványokat, reklám- és tájékoztató anyagokat. (Tervezés, megírás, összeállítás és szerkesztés) Sajtófigyelést végez. Szervezi a múzeumi eseményeket. Külső partnerek felkutatása, kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Marketing, kommunikáció,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Területen végzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Bűntetlen előélet (sikeres pályázat esetén Erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Több idegen nyelv ismerete

        Múzeumnál szerzett tapasztalat

        Munkatapasztalat marketing/kommunikáció/PR területen

        B. kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunikációs készség,

        Jó szintű kreativitás, terhelhetőség,

        Jó szintű Alkalmazkodó készség/rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 073/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Kommunikációs munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 073/2018, valamint a munkakör megnevezését: Kommunikációs munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tbmuzeum.hu - 2018. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tbmuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.