Kisvárdai Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

2 fő Magyar nyelv és irodalom-bármely szakos gimnáziumi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Iskola tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása, tehetséggondozás, érettségire történő felkészítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, magyar nyelv és irodalom szakos tanári szakképzettség,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint, hogy a közalkalmazott nem áll olyan bűntető eljárás hatálya, valamint foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Szakmai Önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-45/410-045 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisvárdai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/149/00983-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Magyar nyelv és irodalom-bármely szakos gimnáziumi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kisvárdai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Kodály Zolán utca 15/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/149/00983-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Magyar nyelv és irodalom-bármely szakos gimnáziumi tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton posta@besi.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy érvénytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indolkás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Tankerületi Központ (4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A.) címére. A borítékra írja rá: "Pályázat-Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium-Magyar nyelv is irodalom szakos tanári munkakör."

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.