Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

Művészettörténész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény képzőművészeti kiállításainak szervezése: kapcsolattartás más gyűjteményekkel, kiállítási kurátorokkal, alkotások tulajdonosaival és kölcsönzőkkel, művészekkel, technikai munkatársakkal, nyomdával stb. Az időszaki kiállítások és szakmai programok megvalósításához szükséges kutatások végzése, pályázati tevékenység, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység. Általános muzeológusi feladatok (leltározás, szakvéleményezés, közönségkapcsolati tevékenység, revízió etc.).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, művészettörténet,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés

        Kiváló szintű kreativitás

        Kiváló szintű rugalmas, nyitott személyiség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        motivációs levél, a szakmai elképzelések

        végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Művészettörténész.         Postai úton, a pályázatnak a Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/2018, valamint a munkakör megnevezését: Művészettörténész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hatvanymuzeum.net honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.