Városi Kincstár - Tiszavasvári

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Kincstár - Tiszavasvári

Sportszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főbb feladatok: a Városi Sportcsarnok és a Városi Teniszpálya (Wesselényi u.) tevékenységeinek megtervezése, ütemezése. Kidolgozza és részt vesz a munkafolyamatok végrehajtásában. Rendezői ügyeletet lát el a Városi Sportcsarnok rendezvényein. A sportcsarnokban a terem igénylések, valamint a teniszpályán a pályabérlések koordinálását végzi, hétvégén is. A teniszpálya gondnoki feladatainak ellátása mellett további feladatai: távollétében helyettesíti a Sportcsarnok vezetőt, szervezési feladatokat lát el, adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat a büntetlen előéletről azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig a munkakör nem tölthető be

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Kincstár - Tiszavasvári címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 580/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Sportszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Kincstár - Tiszavasvári címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 580/2018., valamint a munkakör megnevezését: Sportszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról az Igazgató dönt!

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Honlapja - 2018. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.