Közép-Budai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.14.-2018.12.29. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1028 Budapest, Szabadság u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaügyi feladatok és adminisztráció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, személyügyi ügyintézői végzettség,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közgazdasági diploma emberi erőforrások szak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló dokumentum másolata

        Fényképes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/187/00079-63/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, Fő utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/187/00079-63/2018, valamint a munkakör megnevezését: Iskolatitkár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Nyugdíjba menő kolléga helyére keresünk iskolatitkárt. A felmentési idő 2018.12.29-ig tart, melynek értelmében a szerződés először határozott idejű, majd 2018.12.30-től határozatlanra változhat. A Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerint a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.