Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Műszak

biztonsági és portaszolgálati feladatok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kercskemét, Piaristák tere 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár őrzés-védelmi feladatainak ellátása, a védett létesítménybe való jogosulatlan behatolás megakadályozása. A tulajdon elleni bűncselekmények megelőzése, észlelése, megszakítása. A tűz-, víz-, elemi kár esetén a szükséges intézkedés megtétele, a helyszín- és a rend biztosítása.Az könyvtár területére való belépési jogosultság ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vagyonőri végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű terhelhetőség, folyamatos éberség, jó fizikai erőnlét.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, oklevél másolat, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/500-555 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 339-57/2018. , valamint a munkakör megnevezését: biztonsági és portaszolgálati feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 339-57/2018., valamint a munkakör megnevezését: biztonsági és portaszolgálati feladatok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az intézmény igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár honlapja - 2018. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bacstudastar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.