Országos Széchényi Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Széchényi Könyvtár
E-szolgáltatási Igazgatóság, Digitalizáló Osztály

4 fő adatrögzítő (fotós, digitalizáló)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Műtermi/múzeumi tárgyfotózás (jellemzően könyvtári dokumentumok). Digitalizálás/szkennelés különféle eszközökkel (pl. síkágyas szkennerek, felsőkamerás szkennerek). Képfeldolgozás meghatározott szabályok és elvek szerint. Részvétel a tervszerű digitalizálásban Eseti megrendelések teljesítése, részvétel nevesített szolgáltatások működtetésében, a feladatokhoz kapcsolódó adminisztráció, dokumentum-mozgatás elvégzése. Alkalmankénti eseményfotózás (jellemzően helyi rendezvények).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        készségszintű számító-gépkezelési ismeretek (fájlkezelés, irodai szoftverek)

        angol nyelvű szakmai anyagok megértése, használata

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        képfeldolgozási módszerek és szoftverek ismerete (pl. Adobe Photoshop, Irfanview, XnView, Capture One) (fájlformátumok, fájlkonverziók, automatizmusok beállítása, stb.)

        digitalizáló eszközök /dokumentum-szkennerek használatában való jártasság

        mikrofilmes- vagy fényképészeti eljárások ismerete

        könyvtári rendszerek ismerete

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

        szakirányú végzettség

Elvárt kompetenciák:

        csapatmunkára való alkalmasság,

        szellemi és fizikai terhelhetőség,

        nagyfokú monotonitás-tűrés,

        kreatív gondolkodás, jó problémamegoldó készség, önállóság,

        kiváló motoros készségek,

        kiváló kommunikációs készségek,

        pontosság és precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag

        a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

        A pályázat benyújtásakor az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését és a pályázati azonosító számot "Adatrögzítő (fotós, digitalizáló) 10036/2018/HR".

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 224-3770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10036/2018/HR , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő adatrögzítő (fotós, digitalizáló).         Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10036/2018/HR, valamint a munkakör megnevezését: 4 fő adatrögzítő (fotós, digitalizáló).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az Országos Széchényi Könyvtár honlapja - 2018. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.