Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum és a törökbálinti DEPO Raktárközpont
Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztály

restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

Pest megye, 2045 Törökbálint, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Néprajzi Múzeum gyűjteményeiben tárolt műtárgyak tisztítása, konzerválása, szerkezeti megerősítése és az ehhez szükséges adminisztráció. A Néprajzi Múzeum költöztetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, restaurátor szakirány,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság vagy jogszabály szerint bevándorolt vagy letelepedett státusz; bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, fém, textil, bőr restaurátori szakirány,

        muzeális intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű precíz, pontos, önálló munkavégzés, megbízhatóság, felelősségtudat, alkalmazkodóképesség,

        Kiváló szintű együttműködés, rugalmasság, kommunikációs készség, új ismeretek gyors elsajátítása,

        Kiváló szintű stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény

        Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 30 689 9603 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/346-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/346-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat szakmai bizottság bírálja el. A bizottság személyes beszélgetésre hívhatja be a pályázókat. A pályázat nyerteséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        neprajz.hu - 2018. május 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.