Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Talajtani és Agrokémiai Intézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2-év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a "Szennyvíziszap és szennyvíziszap alapú anyagok agronómiai értéke és mikroszennyezőinek környezeti kockázata az iszapkezelés függvényében" tárgyú kutatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, legalább jó (4)- minősítésű szakirányú (természettudományi vagy műszaki MSc; vagy korábbi, az osztatlan képzésben szerzett, azzal egyenértékű) diploma,

        Angol nyelvből középfokú C tipusú általános nyelvvizsga, Felhasználói szintű Ms Windows és MS Office ismeret, matematikai statisztikai alapismeretek, Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, A pályázatra és az alkalmazás feltételeire vonatkozóan a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018 (I.15) számú elnöki határozatát is figyelembe kell venni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Korábbi tapasztalat hasonló szakrerületen. További idegen nyelv(ek) ismerete. Nagyfokú mobilitás (B kategóriás jogosítvány, hazai és külföldi kiküldetések, terepi munkák, mérések elvégzésére való képesség). Jó kommunikációs készség. Megkezdett PhD tanulmányok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz, Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Publikációs jegyzék. Alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1022 Budapest, Hermann Ottó út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-13/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-13/2018, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézeti igazgató és az általa felkért intézeti kutatóból álló Bíráló Bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2018. május 15.

        www.mta.hu - 2018. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.