Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8861 Szepetnek, Petőfi utca 70.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és költségvetési szerveik gazdálkodásáról szóló beszámolóinak, mérlegeinek elkészítése, gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatások elkészítése, analitikus nyilvántartások vezetése, előirányzatok nyilvántartása, vagyonnyilvántartás, ÁFA bevallások.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Emelt szintű szakképesítés, pénzügyi-számviteli szakképesítés,

        Közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői végzettség,

        Önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pótolható)

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36306209960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/693/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/693/2018., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8861 Szepetnek , Petőfi utca 70. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.