Iparművészeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Iparművészeti Múzeum
Üzemeltetési Főosztály Gondnokság

3 fő karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 , Üllői út 33-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Villanyszerelő-csőszerelő-asztalos karbantartó feladatok ellátása az Iparművészeti Múzeumban Ráth György Múzeumban és a Nagytétényi Kastélyban. Karbantartóként általános karbantartóként feladata a múzeumok területén az elektromos és csőrendszerben előfordul üzemzavar illetve meghibásodások feltárása javítása. Rendezvények és kiállítások technikai feltételének biztosítása. Létesítmény üzemeltetési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, villanyszerelő,csőszerelő, asztalos ,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        legalább 2-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kazánfűtői képesítés

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését tanúsító feladóvevény. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa benyújtott okmányok megismeréséhez és nyilatkozik arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Iparművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IMM17/11-1//2018 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Iparművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1091 Budapest, Üllői út 33-37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IMM17/11-1//2018, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő karbantartó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról bíráló bizottság javaslata alapján a főigazgató dönt. Személyes meghallgatásra a legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.imm.hu - 2018. május 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Holló Piroska nyújt, a hollo.piroska@imm.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.