Röszkei Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Röszkei Polgármesteri Hivatal

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31-ig, legfeljebb a tartós távollét végé –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontja szerinti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kötelezettségvállalások, szállítói számlák rögzítése, pénzügyi és számviteli egyeztetési feladatok. A vagyonnyilvántartás vezetése, bérszámfejtéshez kapcsolódó adatok rögzítése. Banki utalások intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Röszkei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettség vagy mérlegképes könyvelő végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pénzügyi-számviteli területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Problémamegoldó készség

        Önálló, felelősségteljes munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Kormány rendelet 1. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylését igazoló irat másolata

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62/573-034 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Röszkei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Röszkei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat kiírója személyes meghallgatásra hívhatja. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírását követően értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel és a kinevezés napján rendelkezik hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.