Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

Kommunikációs és sajtóreferens főelőadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Füredi út 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Kapcsolattartás más intézményekkel és a médiával; - külső és belső kommunikációs anyagok tartalmi összeállítása, megírása; - a média képviselőivel való folyamatos kapcsolattartás, az intézményt érintő média megkeresések kezelése, újságírói megkeresések megválaszolása, sajtóközlemények írása, sajtótájékoztatók szervezése; - kommunikációs tervezés; - felkészítő anyagok készítése interjúkhoz vagy más szereplésekhez; - kommunikációs eszközök (nyomtatványok, fotók, filmek stb.) készíttetése, gondoskodás szakszerű terjesztésükről; - rendezvények szervezésében és lebonyolításában való részvétel; - az intézmény honlapjának és a közösségi média felületének kialakításában való részvétel és azok kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Sajtókapcsolati területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Rendezvényszervezői területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Önállóság,

        Megbízhatóság,

        Határozottság,

        Jó kapcsolatteremtő képesség,

        Problémamegoldó képesség,

        Szóbeli, írásbeli kommunikáció,

        Ötletgazdagság,

        Jó szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél (max.1 oldal terjedelemben)

        Iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

        Nyelvtudást igazoló dokumentum másolata

        Erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 52 537-215 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Füredi út 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-44/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Kommunikációs és sajtóreferens főelőadó.         Postai úton, a pályázatnak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Füredi út 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-44/2018, valamint a munkakör megnevezését: Kommunikációs és sajtóreferens főelőadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.