Belső-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest IX.Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola

tanító (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.24 - 2018.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 Budap, Ifjúmunkás utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

alsó tagozaton tanórák és napközi ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

        tanítói gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, tanító angol, vagy matematika, vagy testnevelési műveltségterülettel ,

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        motivációs levél

        iskolai végzettségről, szakképzettség szóló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 061-348-0453 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/414-20/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító (2 fő).         Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1071 Budapest, Damjanich utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/414-20/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító (2 fő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető javaslatot tesz a tankerületi igazgatónak a kinevezésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő 4 hónap. 2019. január 01. napjától a jogviszony időtartama határozatlan idejűvé válik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.