Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Múzeumpedagógiai Főosztály

Múzeumi közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 , Dózsa György út 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közönségszolgálati ügyelet ellátása, az ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. Múzeumpedagógiai programok előkészítése és koordinálása: szakkörök, családi programok, külső programok, stb.. Tárlatvezetések és foglalkozások tartása gyermekek, felnőttek és fogyatékkal élő személyek részére. Múzeumpedagógiai kiadványok készítése. Honlap tartalmak kidolgozása, honlapszerkesztés. Múzeumpedagógiai hírlevelek szerkesztése, kiküldése, adatbázis-kezelés. Múzeumpedagógiai programok népszerűsítése a közösségi médiában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Történelem szakon szerzett főiskolai diploma. Olasz középfokú (B2 komplex) nyelvvizsga. Legalább egy éves tárlatvezetői, idegenvezetői, múzeumpedagógiai tapasztalat. A Microsoft Office és az Adobe Creative Cloud alkalmazásai. Jó szervezőkészség, precizitás, nagyfokú önállóság, kreativitás, kiváló kommunikációs készség, csapatmunkára való alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A felsőfokú tanulmányok során szerzett muzeológiai specializáció. Egyéb európai idegennyelv legalább középfokú ismerete. Drámapedagógiai területen szerzett tanulmányok. Photoshop program ismerete. Nemzetközi jártasság. Nemzetközi projektmenedzsmentben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Minimális bruttó bérigény. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-22/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-22/2018/25, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi közművelődési szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2018. május 15.

        www.mng.hu - 2018. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.