Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1188 Budapest, Ady Endre utca 127.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus munkájának segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, Pedagógiai asszisztens,

        Pedagogiai asszisztensi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Gyermekszeretet. Precíz, igényes munkavégzés. Közösségi szellem.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes önéletrajz, Érvényes erkölcsi bizonyítvány, Végzettséget igazoló okirat(ok), Nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 434/05/11 , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda címére történő megküldésével (1188 Budapest, Ady Endre utca 127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 434/05/11, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.