Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete

radiokémiai laboráns

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű projekt végéig (jelenleg 2019.11.30) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18. c

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Laboratóriumi eszközök és berendezések tisztítása. Laboratóriumi rend fenntartása. A kísérletekhez szükséges anyagok, eszközök előkészítése. A radiokémiai folyamatok kontrolja és dokumentálása a kutatók irányításával. A kísérletekhez szükséges anyagok, eszközök mennyiségének és állapotának nyomon követése, beszerzési igények jelzése. A laboratórium működését támogató egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Technikum, laboratóriumi technikus vagy vegyésztechnikus végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        precíz, önálló munkavégzés,

        megbízhatóság,

        rugalmasság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        kémiai laboratóriumi illetve radiokémiai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,laboratóriumi technikusi vagy vegyésztechnikusi végzettséget igazoló okiratok másolata, a jogviszony létesítéséhez erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 52/509-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 234/2018 , valamint a munkakör megnevezését: radiokémiai laboráns.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 18/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 234/2018, valamint a munkakör megnevezését: radiokémiai laboráns.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA ATOMKI honlap - 2018. május 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kizáró tényező: A munkavégzés részben egészségre ártalmas radioaktív sugárzásnak kitett helyen, B szintű laboratóriumban történik. A közeljövőben gyermekvállalást tervezők, terhes nők számára az állás nem ajánlott.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atomki.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.