Pásztói Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pásztói Múzeum

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3060 Pásztó, Múzeum tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezetővel és a muzeológussal együttműködve kreatív módon szervezi a Pásztói Múzeum múzeumpedagógiai és közművelődési tevékenységét. Programokat koordinál, a múzeumi programok keretében kapcsolatot tart a közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményekkel. Szervezi és vezeti a Pásztói Múzeum kezelésében álló Oskolamester házához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokat, programokat. Az intézményhez kapcsolódó pályázatokat koordinálja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, természettudomány,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        ECDL

        Pedagógiai, vagy múzeumi tapasztalat, pályázatírói tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, rugalmasság, csapatmunka, önállóság ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32-460194 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pásztói Múzeum címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Múzeum tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50-2018 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pásztói Múzeum címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Múzeum tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50-2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3060 Pásztó, Múzeum tér 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pásztói Múzeum honlapja - 2018. május 17.

        Pásztó Város honlapja - 2018. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pasztoimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.