Közép-Budai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Matematika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.01.-2018.12.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1028 Budapest, Szabadság u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika tanári feladatok ellátása általános iskolában és/vagy gimnáziumban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú tanári végzettség,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kémia szakpár

        referenciák

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikáció szóban és írásban, pontosság, precizitás, diszkréció,

        Megfelelő stílus, szakmai kiválóság, tökéletességre törekvés,

        Fegyelmezni tudás, jó szervezői képességek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló oklevél másolata

        Motivációs levél

        Fényképes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/187/00079-71/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, Fő utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/187/00079-71/2018, valamint a munkakör megnevezését: Matematika-bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Nyugdíjba menő kolléga helyére keresünk matematika-bármely szakos tanárt. A felmentési idő 2018.12.30-ig tart, melynek értelmében a szerződés először határozott idejű, majd 2018.12.31-től határozatlanra változhat. A Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerint a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.