Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaalpár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.03-2019.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása az ONAP és az intézményi pedagógiai program szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        erkölcsi bizonyítvány által igazolt büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        haladó szintű számítógépes ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány (vagy igénylésének postai feladóvevénye), fényképes önléletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0676424940 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaalpár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszaalpári Hírmondó - 2018. június 8.

        www.tiszaalpar.hu - 2018. május 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában – indokolás nélkül - a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályáztató sikeres pályázat esetén 3 hónap próbaidőt tűz ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tunderrozsaovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.