Budapesti Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a BTM 4 telephelye (Aquincumi Múzeum, Kiscelli Múzeum, Vármúzeum, Budapest Galéria)

webszerkesztő (digitális szöveges tartalmakért felelős szerkesztő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. 05. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a szöveges digitális tartalmak összegyűjtése, szerkesztése és feltöltése a Budapesti Történeti Múzeum központi és tagintézményi weboldalaira (összesen 5 weboldal napi rendszerességű frissítése) magyar és angol nyelven. Munkáját a Digitális Média Csoport keretén belül a csoportvezető irányítása alatt végzi, szakmai felügyeletét a Digitális Média Csoport vezetője és a Közönségkapcsolati Főosztály vezetője látja el. A webszerkesztő a marketing menedzserrel szoros együttműködésben dolgozik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, magyar-angol szakos, művészettörténész, régész, történész vagy kommunikációs szakos,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        szakmai tapasztalat digitalizálás, webes alkalmazások terén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés,

        szerkesztői, webszerkesztői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kiemelkedő problémamegoldó készség, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél, részletes magyar nyelvű szakmai önéletrajz, oklevelek és bizonyítványok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt, minden olyan okiratot, amelyet a pályázó fontosnak tart. Valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázat során a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36202910909 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: webszerkesztő (digitális szöveges tartalmakért felelős szerkesztő).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: webszerkesztő (digitális szöveges tartalmakért felelős szerkesztő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.