Körösladány Város Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körösladányi Általános Művelődési Központ

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.01.- 2023.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5516 Körösladány, Petőfi tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Körösladányi Általános Művelődési Központ (óvoda, bölcsőde, művelődési ház, könyvtár, helytörténeti gyűjtemény, konyha) vezetői feladatainak ellátása a hatályos jogszabályok és szakmai előírások és elvárások szerint. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, szakmai önéletrajz, helyzetértékelésre alapuló vezetési program, nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról, vezetői gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Óvoda pedagógus, könyvtáros,

        Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, szakmai önéletrajz, helyzetértékelésre alapuló vezetési program, nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról, vezetői gyakorlat igazolása, nyilatkozat a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalásáról.

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3666474012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Körösladány Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5516 Körösladány, Dózsa Gy. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1907/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Körösladány Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5516 Körösladány, Dózsa György utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1907/2018., valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5516 Körösladány, Dózsa Gy. utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jogszabályban meghatározott szervezetek véleményezik, ezt követően az Ügyrendi, Kulturális-és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást minden indokolás nélkül eredménytelenek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Körösladány Város Önkormányzatának honlapja - 2018. április 27.

        Körösladány Város Önkormányzatának hiredtőtáblája - 2018. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosladany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.