Újszászi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Újszászi Polgármesteri Hivatal

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2021.09.30 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Szabadság tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 9. pont Szociális és gyámügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

-rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás megállapításának előkészítése; -szociálisan rászoruló személyként védendő fogyasztók igazolása; -halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása; - általános tájékoztatás, -igazolások kiadása; - jegyzői gyámügyi feladatok ellátása, -PTR és WinSzoc program kezelése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügyfélszolgálati feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,

        Közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        részletes fényképes önéletrajz elérhetőséggel (45/2012.(III.20.) korm.rend. 1.sz. melléklete szerint)

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, ill. a pályázó személyes adatait megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/552-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újszászi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5052 Újszász, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ú/2365-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Újszászi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5052 Újszász, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ú/2365-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Újszász Város honlapja - 2018. május 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujszasz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.