Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Államháztartási területen főkönyvi könyvelési feladatok ellátása, gazdasági események kontírozása, könyvelése. Analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése. Havi, negyedéves, éves zárási feladatokban való aktív részvétel. Közreműködés az elemi költségvetés összeállításában, a számszaki beszámoló elkészítésében. Adatszolgáltatás a negyedéves mérlegjelentés összeállításához, illetve a Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Mérlegképes könyvelői végzettség,

        Költségvetési intézménynél pénzügyi, számviteli területen szerzett . - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Szakirányú pénzügyi, számviteli végzettség,

        Költségvetési beszámoló készítési szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Precíz, pontos munkavégzés, csapatmunkára való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, képzettséget, a szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36/62/551-600. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOORDI/102-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOORDI/102-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.