Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi és igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2019. március 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A korm. rendelet 1.sz. mellékletének 11. pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör, a 23. pontjában meghatározott humánpolitikai feladatkör, a 19. pontjában meghatározott pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Pénztárosi feladatok ellátása a Pénzkezelési Szabályzat betartásával, pénztári kifizetések előkészítése, lebonyolítása, az önkormányzati és közös hivatali dolgozók munkaügyi adminisztrációja, személyi anyagok kezelése. A Magyar Államkincstár felé történő jelentések készítése a kifizetett rendszeres és nem rendszeres jövedelmekről, tiszteletdíjakról a határidők betartásával. Foglalkoztatással kapcsolatos kötelező adatszolgáltatások elvégzése (KSH, stb.). Számlák, elektronikus átutalások, KIRA program kezelése, közfoglalkoztatásban résztvevők munkaügyi adminisztrációja.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, humánpolitikai feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati vagy közgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképesítés. Középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, munkaerő-piaci menedzser, munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci instruktor szakképesítés, vagy

        Középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy

        Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium, munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés,

        Önkormányzati Hivatalnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        ECDL

        Bank Elektra, ASP Pénztárprogram, KIRA program ismerete.

        Közigazgatási alapvizsga megléte.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szaktudás gyakorlati alkalmazása, megbízhatóság.

        Kiváló szintű önálló, pontos, alapos munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012 (III.20.) Korm.rendelet 1. számú mellékletében felsorolt adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

        Az iskolai végzettséget, szakképzettségeket igazoló okirat(ok) másolata.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény, azzal, hogy a kinevezés feltétele az erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30-230-3871 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EF/387-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és igazgatási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EF/387-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és igazgatási előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.