Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Sürgősségi betegellátó osztály

aneszteziológus - intenzív terápiás szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, aneszteziológus - intenzív terápiás szakorvos,

        Aneszteziológus - inteznzív terápiás szakorvos - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó adatait, elérhetőségét tartalmazó részletes szakmai önéletrajz.

        Képesítést igazoló okiratok másolata.

        Orvosi alap-nyilvántartási igazolás. Érvényes működési engedély, érvényes MOK -igazolás.

        Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez.

        Erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51-69/2018 , valamint a munkakör megnevezését: aneszteziológus - intenzív terápiás szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Szelei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51-69/2018, valamint a munkakör megnevezését: aneszteziológus - intenzív terápiás szakorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapja

        ÁEEK honlapja

        MESZK honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.