Budapest Főváros XV.ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XV.ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye

múzeumvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A "Rákospalotai Múzeum" szakmai és közművelődési feladatainak teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, muzeológus, etnográfus vagy történész,

        múzeumi területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        múzeumi területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        érvényes erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        szakmai publikációk

Előnyt jelentő kompetenciák:

        kiállítás tervezésben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-639-7679 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV.ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2018 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV.ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont címére történő megküldésével (1153 Budapest, Eötvös utca 64-66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeumvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.