Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Központi irányítás

Belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Belső ellenőri feladatok ellátása a Ber. 21.22. paragrafusai alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő, regisztrált belsőellenőr,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési szervnél végzett belső ellenőri tevékenység, eü. szolgáltatónál szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szakmai önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó adatait, elérhetőségét tartalmazó részletes szakmai önéletrajz.

        Végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata.

        Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez.

        Erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51-60/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Szelei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51-60/2018, valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapja

        ÁEEK honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.