Nadapi Kerekerdő Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nadapi Kerekerdő Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.01-2019.05.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8097 Nadap, Templom köz 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-6 éves gyermekek óvodai nevelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodavezetői szakvizsga,

        A határozott idő lejárta után legyen indíttatása a kiírt óvodavezetői állás megpályázására

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-22-470-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nadapi Kerekerdő Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nadapi Kerekerdő Óvoda címére történő megküldésével (8097 Nadap, Templom köz 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8097 Nadap, Templom köz 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.