Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Atommagkutató Intézet
Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ

vegyipari technikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Környezeti és régészeti minták előkészítése és feldolgozása mérése. (nem sugárveszélyes munkakör) Részvétel új minta-előkészítési módszerek tesztelésében. Jegyzőkönyvek és egyéb formanyomtatványok töltése és vezetése auditált rendszerben. Mintapreparáláshoz szükséges eszközök mosogatása, előkészítése, kisebb karbantartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Technikum, vegyésztechnikusi vagy ezzel egyenértékű képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Pontos, precíz munkavégzés.,

        Csapatban együttműködésre és önálló munkavégzésre való képesség, segítőkészség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 52 509-261 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 232/2018 , valamint a munkakör megnevezését: vegyipari technikus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 18/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 232/2018, valamint a munkakör megnevezését: vegyipari technikus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA ATOMKI honlapja - 2018. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozott idejű kinevezés kölcsönös megelégedettség esetén meghosszabbításra kerülhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atomki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.