Szobi Napsugár Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szobi Napsugár Óvoda

Bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2628 Szob, Szent Imre, utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődés korosztály gondozásának, nevelésének segítése, külső, belső környezet rendben tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Dajka szakképesítés, bölcsődei dajka szakképesítés,

        Erkölcsi bizonyítvány

        Önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány

        Önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 306047868 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szobi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2628 Szob, Szent Imre, utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Szobi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2628 Szob, Szent Imre, utca utca Szent Imre. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36/2018, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2628 Szob, Szent Imre, utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat feltételeként meghatározott Bölcsődei Dajka végzettség hiánya esetén a pályázó vállalja, hogy 2018. 09.01-ig jelentkezik a szakirányú képzésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.