Damjanich János Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Damjanich János Múzeum

Múzeumi marketing-, reklám- és kommunikációs szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 12 hónapos szerződéssel, hosszabítás lehetőség. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000. Szolnok, Kossuth tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kiadványokat szerkeszt, tördel és elvégzi a nyomdai előkészítést. Részt vesz a sajtóközlemények, nyilatkozatok, PR cikkek, kommunikációs kiadványok szövegeinek megírásában, összeállításában és szerkesztésében. Részt vesz a projekt kommunikációs eseményinek szervezésében. Támogatja a kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó logisztikai folyamatokat. Részt vesz a marketing anyagok előállításában, rendezvényszervezésben. Folyamatosan frissíti a múzeum honlapjának és Facebook oldalainak tartalmát. Támogatja a különféle események, rendezvények lebonyolítását. Ellátja a belső kommunikációs feladatokat. A jelentésekhez adatot szolgáltat, elemzéseket készít. Részt vesz az egyéb marketing és kommunikációs feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Kommunikációs/ vagy marketing végzettség.,

        Marketing / kommunikáció / PR területen, marketing szövegírás tapasztalat, Social Media alkalmazása. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet, sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Kiadványszerkesztő,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Online marketing ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunikációs-, szervező- és együttműködő készség. Pontos precíz munkavégzés.Jó fogalmazási készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Aláírt, magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok és a kiadvány szerkesztői munkáját szemléltető anyag elektronikus formában.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30 475-7671 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi marketing-, reklám- és kommunikációs szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Múzeum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi marketing-, reklám- és kommunikációs szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.