Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Növényvédelmi Intézet

tudományos segédmunkatárs (MTA fiatal kutató)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 18 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1029 Budapest, Nagykovácsi út 26-30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA ATK Növényvédelmi Intézet Állattani osztályán. Kutatási téma: "Búza-növényi vírus-rovar vektor-ragadozó multitrofikus rendszer vizsgálata hő- és szárazságstressz alatt". A kutató feladata: a kutatócsoportban folyó kutatás kísérletes és elméleti feladatainak szakszerű végrehajtása, aktív publikációs tevékenység, időszakos beszámolási kötelességeknek megfelelés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Egyetemi MSc diploma, biológus, bionikus, biomérnök, agrár oklevél. Angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tényleges írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Elektrofiziológia kutatásban szerzett gyakorlat, technikai érdeklődés. Magas fokú statisztikai, adatkezelési, számítástechnikai ismeretek. Rovar tenyésztésben, kutatásban, taxonómiai munkában gyakorlat. Molekuláris biológiai kutatásban szerzett gyakorlat. Jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Eddigi szakmai tevékenység ismertetése, publikációs jegyzék, 2 kutató kolléga megjelölése elérhetőséggel, akik szakmai munkáról referenciát adhatnak. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1525 Budapest, Pf. 102. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-15/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs (MTA fiatal kutató).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-15/2018, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs (MTA fiatal kutató).

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelöltek elbírálása folyamatosan zajlik. A beérkezett jelentkezések alapján az arra alkalmasnak ítélt jelöltekről további írásos szakmai dolgozatot kérhetünk be. A legutolsó kiválasztási körben a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2018. május 28.

        www.mta.hu - 2018. május 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóról általánosságban tájékozódhat: www.agrar.mta.hu honlapon, a témával kapcsolatos részletesebb leírást találhat: https://www.dropbox.com/s/p2n2msx712o98q8/Samu_fikut-flyer_2018.pdf?d1=0

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.