Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály

ruhatáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A ruhatári működés biztosítása, ruhatári rend megtartása, az elhelyezett tárgyak megőrzése. Tájékoztatás az új olvasók és vendégek számára. beosztás szerinti szombati ügyelet ellátása. Egyéb könyvtári munkafolyamtokban való közreműködés (pl. digitalizálás). Két műszakos (délelőtti-délutáni) munkavégzés heti váltásban. Rendezvények idején a ruhatári ellátás zavartalan biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai) alkalmazások.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Fizikai állóképesség.

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs képesság, precíz, pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata;

        Rövid motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 234/2018-IG , valamint a munkakör megnevezését: ruhatáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 234/2018-IG, valamint a munkakör megnevezését: ruhatáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek a legalkalmasabbnak tűnő jelöltek, akik személyes beszélgetésen vesznek részt. A beszélgetést követően az intézmény vezetősége dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2018. május 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.