Polgármesteri Hivatal - Nagyvenyim

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal - Nagyvenyim

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2421 Nagyvenyim, Fő utca 43.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 14. pontja szerinti hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés, adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés az ASP rendszerben. Adóellenőrzések lefolytatása. Adóhátralékok, illetve kintlévőségek adók módjára történő behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos adónyilvántartási- és kezelési, könyvelési és végrehajtási feladatok ellátása. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása, talajterhelési díjjal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati adóhatóság körébe tartozó feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak illetménykiegészítéséről, valamint a szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alap- és szakvizsga megléte

        ASP program ismerete

        Önkrományzati adóhatósági területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolata

        pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a pályázatot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-25-507-450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Nagyvenyim címére történő megküldésével (2421 Nagyvenyim, Fő utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/2425-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Nagyvenyim címére történő megküldésével (2421 Nagyvenyim, Fő utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/2425-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2421 Nagyvenyim, Fő utca 43. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a jegyző átvizsgálja. A pályázó az eredményről -indokolás nélkül- postai úton, e-mail cím megadása esetén elektronikus formában, egyéb esetben postai úton írásban értesül. A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dunaújvárosi Hírlap - 2018. május 29.

        www.nagyvenyim.hu - 2018. május 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyvenyim.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.