Szabadtéri Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Rendezvényszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatok: • Részt vesz a Múzeumi és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek európai uniós projekt rendezvények (konferenciák, szakmai napok, tanulmányutak, stb.) tervezésében. • Előkészíti, megszervezi, lebonyolítja és a projekt előírásainak megfelelően dokumentálja a rendezvényeket: -Elkészíti a meghívók szövegezését, a programleírást, a jelenléti íveket és a forgatókönyvet, frissíti a vendéglistát. -Ellenőrzi és felügyeli a rendezvények zavartalan lebonyolítását. -A rendezvényekről adatokat szolgáltat, elemzéseket készít. -Elvégzi a dokumentációs feladatokat. • Együttműködik és kapcsolatot tart a rendezvény szervezőivel, résztvevőivel, catering szolgáltatókkal, egyéb beszállítókkal. • Részt vesz a projekt kommunikációs eseményeinek szervezésében. • Részt vesz a marketing anyagok előállításában. • Segíti a kapcsolattartást a média képviselőivel és a kommunikációs ügynökséggel. • Részt vesz az egyéb marketing és kommunikációs feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Munkatapasztalat rendezvényszervező területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet (sikeres álláspályázat esetén erkölcsi bizonyítványt kérünk)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

        Marketing / kommunikáció / PR tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló kommunikációs-, szervező- és együttműködő készség,

        Pontos, precíz munkavégzés,

        Megbízhatóság, önálló munkavégzés,

        Proaktivitás,

        Alkalmazkodó készség/rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar nyelvű Europass önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06303223181 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: efop333_rendezveny , valamint a munkakör megnevezését: Rendezvényszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2001 Szentendre, Sztaravodai utca 75. - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: efop333_rendezveny, valamint a munkakör megnevezését: Rendezvényszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három körös személyes interjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://mokk.skanzen.hu/allaspalyazat-rendezvenyszervezo.html

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.6. pontja értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – mint minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv – nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Tekintettel arra, hogy elsődleges szempont a projekt teljes időtartamára vonatkozó foglalkoztatás, kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsák be jelentkezésüket, ha a 2019. szeptember 15-ig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltik be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerzik meg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mokk.skanzen.hu,www. skanzen.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.