XXII. kerületi Önkormányzat, Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Családok Átmeneti Otthona

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1224 Budapest XXII. kerület, Bartók Béla út 25/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családok átmeneti otthona helyiségeinek takarítása, tisztán tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        • befejezett 8 általános iskola • magyar állampolgárság • cselekvőképesség • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmunkásképző intézet,

        • tisztítás-technológiai szakmunkás vagy intézménytakarító képesítés

        szakmunkásképző intézet, tisztítás-technológiai szakmunkás

Előnyt jelentő kompetenciák:

        pontos, precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és tevékenységének ismertetésével • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a XXII. kerületi Önkormányzat, Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat címére történő megküldésével (1225 Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 261. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G:136 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a XXII. kerületi Önkormányzat, Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat címére történő megküldésével (1225 Budapest, Nagytétényi út 261. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G:136, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: elbírálást követően azonnal. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.