Bélmegyeri Óvoda és Konyha

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bélmegyeri Óvoda és Konyha

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5643 Bélmegyer, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályban meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása. Óvodás korú gyermekek gondozása, nevelése pedagógiai programnak megfelelően vegyes korcsoportú óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság,erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 év óvodapedagógusi szakmai tapasztalat, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, felhasználói szintű internetes alkalmazások ismerete

Elvárt kompetenciák:

        A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadás, gyermekszeretet,Jó kommunikációs képesség, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,iskolai végzettséget, egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata, 30 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, elvárt szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum, egészségügyi alkalmasságot igazoló Eü. kiskönyv, (sikeres pályázat esetén feltétele a kinevezésnek), nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +0666420011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bélmegyeri Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (5643 Bélmegyer, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BEL/157-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bélmegyeri Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (5643 Bélmegyer, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BEL/157-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jog gyakorlója, az intézményvezető bírálja el. Megfelelő pályázó kinevezése esetén 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bélmegyer Község Önkormányzat honlapja - 2018. május 23.

        Bélmegyer község hirdetőtáblája - 2018. május 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.